graniet

Graniet is een stollingsgesteente dat voornamelijk bestaat uit de mineralen; kwarts, veldspaten en biotiet. De onderlinge verhouding van de mineralen verschilt, maar doorgaans is kwarts de dominante component (tenminste 20%). Kwarts is zeer hard en heeft een korrelige glasachtige structuur. Veldspaat geeft de kleur aan graniet. Biotiet is meestal bruin of zwart van kleur en vormt de typische korrels in het graniet.
De hardheid van graniet is één van de belangrijkste kenmerken van dit materiaal. De hieruit voortvloeiende slijtvastheid maakt dit product tot het ideale bestratingsmateriaal voor o.a. wegen, (druk belopen) plaatsen en paden. Kenmerkend voor graniet is de goede weerstand tegen vervuiling, het strakke karakter en de grote variëteit in tinten. Door deze eigenschappen is graniet één van de meest gebruikte steensoort van de laatste jaren.
Graniet is het meest voorkomende dieptegesteente binnen onze aardkorst en komt in de hele wereld voor in allerlei soorten en kleuren. Bijvoorbeeld in China, Portugal, Spanje en Frankrijk.