Home

Get the Flash Player to see this rotator.

Stone base B.V. is van oorsprong een natuursteengroothandel. Doordat er de laatste jaren steeds meer vraag is naar grote natuursteenplaten, werd Stone base B.V. als leverancier van deze producten steeds vaker benaderd voor advies betreffende het omgaan met deze grote/zware objecten.

Een belangrijke aandachtspunt hierbij zijn de ARBO-regels. Voor zowel opdrachtgevers,-nemers en verwerkers moeten deze regels steeds serieuzer genomen worden, met name door intensievere controles op naleving hiervan.

Door het magere aanbod van goede, betaalbare bestratingsmachines heeft Stone base B.V. een speciale divisie "machine development" opgericht. Deze divisie houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen en produceren van machines die betrekking hebben op de verwerking van o.a. de producten van de "exclusive natural stone products" divisies van Stone base B.V.
Getracht wordt om de kostprijs van deze machines zo laag mogelijk te houden, zodat dit voor elke onderneming als een aantrekkelijke en rendabele investering kan worden gezien.

Voor meer informatie betreffende de ARBO-regels, raadpleeg www.arbo.nl.